Μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων έτοιμη για αποδοχή από τον πραγματικό κόσμο

με απαραβίαστες συμβάσεις
με ελεγχόμενη ταυτότητα χρήστη
με πληρωμές που μπορούν να αποσταλούν εύκολα μέσω οποιουδήποτε δικτύου
με εύκολα υλοποιήσιμες εφαρμογές που συνδέουν τα ανωτέρω
σχεδιασμένη με βάση την επεκτάσιμη τεχνολογία DAG
πλήρως λειτουργήσιμη σήμερα
αναζητά ευρεία αποδοχή

Μάθετε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ BYTEBALL

Πλατφόρμα ICO


Φιλική προς τους προγραμματιστές


Έξυπνες υπό συνθήκη πληρωμές χωρίς ρίσκο


P2P ασφάλιση


Αγορές προβλέψεων


P2P στοιχηματισμός


Textcoins


Κυριαρχική ταυτότητα


P2P πληρωμές στη συνομιλία


Bots Συνομιλίας


Μη ανιχνεύσιμο νόμισμα: Blackbytes


Οι χρήστες βοηθούν ο ένας τον άλλο


Βασικά Χαρακτηριστικά

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

  Όταν δύο συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν μια μεμονωμένη σύμβαση που εκτελεί και τα δύο σκέλη της ανταλλαγής, οι δύο συναλλαγές είτε πραγματοποιούνται ταυτόχρονα είτε δεν πραγματοποιούνται καθόλου. Δεν είναι πια αναγκαίο να εμπιστεύεστε επικεντρωμένα ανταλλακτήρια.

 • ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

  Για ασφάλεια, μπορείτε να απαιτήσετε να είναι διαθέσιμα τα κεφάλαιά σας μόνο όταν παρέχονται διάφορες υπογραφές, π.χ. από τον φορητό υπολογιστή σας και από το τηλέφωνό σας. Για κοινό έλεγχο των κεφαλαίων, ενδέχεται να απαιτούνται υπογραφές από διαφορετικούς ανθρώπους.

 • ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

  Εφόσον αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του Byteball, τα δεδομένα δεν γίνεται να αναθεωρηθούν ούτε να αφαιρεθούν.

 • ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  Τα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα μπορούν να εκδίδουν κεφάλαια που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις KYC/AML. Κάθε μεταφορά κεφαλαίων αυτού του είδους θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον εκδότη, και αν υπάρχει οτιδήποτε που να αντιτίθεται στους κανονισμούς, τότε ο εκδότης δεν θα συνυπογράφει.

 • ON-CHAIN ORACLES

  Όταν συναλλάσσεστε με μη αξιόπιστους αντισυμβαλλόμενους, μπορείτε να κλειδώσετε τα κεφάλαια σε μια διεύθυνση όπου να είναι διαθέσιμα είτε σε εσάς είτε στον αντισυμβαλλόμενο, ανάλογα με τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων από αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών — oracles.

 • ΟΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  Εφόσον κάποια ορισμένα κριτήρια πληρούνται, μια νέα συναλλαγή οριστικοποιείται. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ούτε από έναν ισχυρό επιτιθέμενο. Ούτε εικασίες σχετικά με το σωστό αριθμό επιβεβαιώσεων, ούτε επιθέσεις του 51%.


Δίκαιη αρχική διανομή

Δωρεάν διανομή για μαζική αποδοχή.

Η μαζική αποδοχή απαιτεί ευρεία διανομή, για αυτό το λόγο το 99% όλων των bytes και blackbytes πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν. Προς το παρόν, χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους για να τα διανείμουμε:

Επιστροφή χρημάτων για αγορές σε εμπορικά καταστήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσφερόμενη επιστροφή χρημάτων ισούται με το 10% του ποσού αγοράς.
- Συμπληρώστε το έντυπο αίτησης ή επικοινωνήστε μαζί μας αν διευθύνετε κάποιο κατάστημα ή κάποια υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών και θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων.
- Ανταμοιβές επαλήθευσης και ανταμοιβές από παραπομπές σε όσους επαληθεύουν το πραγματικό τους όνομα.
- Ανταμοιβές επαλήθευσης και ανταμοιβές από παραπομπές σε όσους επαληθεύουν τη διεύθυνση email τους.
- Ανταμοιβές επαλήθευσης και ανταμοιβές από παραπομπές σε διαπιστευμένους επενδυτές που επαληθεύουν τη διαπιστευμένη τους κατάσταση.
- Ανταμοιβές σε όσους επιτύχουν σε ένα quiz στο Telegram.
- Επιδοτήσεις που αντισταθμίζουν μέρος των προμηθειών όταν αγοράζετε Bytes με Visa ή Mastercard.
- Ανταμοιβές για όσους δωρίζουν τους υπολογιστικούς τους πόρους στο World Community Grid.
- Δωρεές μοιράζονται π.χ. μέσω των καναλιών YouTube των υποστηρικτών μας. Δείτε π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=hycluITNDBM.
- Μαζική αποστολή textcoins στους συνδρομητές των συνεργατών μας. Δείτε τα αποτελέσματα από προηγούμενες καμπάνιες.
- Ανταμοιβές σε Steem και ανταμοιβές από παραπομπές νέων χρηστών σε όσους επαληθεύσουν το λογαριασμό Steem τους.

Παλαιότερες διανομές

Στο παρελθόν διανείμαμε επίσης Bytes σε κατόχους BTC αλλά και υπάρχοντες κατόχους Bytes. Οι χρήστες συνέδεαν τις διευθύνσεις BTC και Byteball τους και λάμβαναν νέα Bytes κατ' αναλογία προς το υπάρχον υπόλοιπό τους σε BTC και Bytes. Η διανομή είχε χωριστεί σε αρκετούς γύρους.

Ο πρώτος γύρος διανομής έλαβε χώρα στις 25 Δεκεμβρίου 2016, όταν ξεκίνησε το δίκτυο, συνδέθηκαν περισσότερα από 70.000 BTC, και διανεμήθηκε το 10% του συνολικού όγκου bytes και blackbytes. Στους επόμενους γύρους, το συνολικό διανεμημένο ποσό έφτασε το 64,5%:

2ος γύρος στις 11 Φεβρουαρίου 2017: συνδέθηκαν 121.763 BTC, διανεμήθηκε το 1,8%,

3ος γύρος στις 12 Μαρτίου 2017: συνδέθηκαν 129.139 BTC, διανεμήθηκε το 2,0%,

4ος γύρος στις 11 Απριλίου 2017: συνδέθηκαν 145.441 BTC, διανεμήθηκε το 2,3%,

5ος γύρος στις 10 Μαΐου 2017: συνδέθηκαν 207.672 BTC, διανεμήθηκε το 2,9%,

6ος γύρος στις 9 Ιουνίου 2017: συνδέθηκαν 453.621 BTC, διανεμήθηκε το 6,6%,

7ος γύρος στις 9 Ιουλίου 2017: συνδέθηκαν 949.004 BTC, διανεμήθηκε το 11,0%.

8ος γύρος στις 7 Αυγούστου 2017: συνδέθηκαν 1.395.899 BTC, διανεμήθηκε το 16,0%.

9ος γύρος στις 6 Σεπτεμβρίου 2017: συνδέθηκαν 1.306.573 BTC, διανεμήθηκε το 5,7%.

10ος γύρος στις 4 Νοεμβρίου 2017: συνδέθηκαν 1.093.155 BTC, διανεμήθηκε το 6,1%.


Εντελώς καινούρια τεχνολογία

Απεριόριστη επεκτασιμότητα, γρήγορες επιβεβαιώσεις, χωρίς miners, χωρίς blocks, χαμηλές προμήθειες.

Τα δεδομένα του Byteball αποθηκεύονται και ταξινομούνται με τη χρήση ενός directed acyclic graph (DAG) και όχι ενός blockchain. Αυτό επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να διασφαλίσουν ο ένας τα δεδομένα του άλλου, παραπέμποντας σε προηγούμενα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες, και επιπλέον δεν επιφέρει προβλήματα με τα συνήθη όρια επεκτασιμότητας στη χρήση του blockchain, όπως προβλήματα στο μέγεθος των blocks.

Ο σχεδιασμός χωρίς blocks είναι απλούστερος καθώς δεν υπάρχουν blocks, υπάρχουν μόνο συναλλαγές. Οι χρήστες απλώς προσθέτουν οι ίδιοι τις συναλλαγές τους στο τέλος του DAG, δε χρειάζεται να περιμένουν τους miners να δημιουργήσουν ένα νέο block και δεν υπάρχουν εικασίες για το εάν οι miners θα συμπεριλάβουν τη δική σας συναλλαγή στο block.

Ο αλγόριθμος συναίνεσης που χρησιμοποιείται για την προστασία από διπλές συναλλαγές βασίζεται στην καθιέρωση μιας καθολικής σειράς ταξινόμησης στα πλαίσια του DAG. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή μιας αλυσίδας, η οποία ονομάζεται βασική αλυσίδα, και κλίνει προς το βάρος των μονάδων που έχουν εκδοθεί από κοινά αναγνωρίσιμους και αξιόπιστους χρήστες — witnesses.
Δείτε το white paper για λεπτομέρειες.Έλεγχος λειτουργίας δικτύου

Το πορτοφόλι ελέγχου λειτουργίας δικτύου είναι επίσης διαθέσιμο εάν είστε προγραμματιστής ή θέλετε να δοκιμάσετε τις λειτουργίες του Byteball χωρίς να ξοδέψετε ούτε cent.


Γνωρίστε Την Ομάδα


Κοινότητα και Υποστήριξη

Η πιο ενεργή μας κοινότητα βρίσκεται στο Slack, οπότε θα σας παρακαλούσαμε να μας βρείτε εκεί.


Μάθετε περισσότερα

Εισαγωγή στο Byteball

Τα 4 παρακάτω άρθρα αποτελούν μια εξαιρετική εισαγωγή στο Byteball. Τα άρθρα χρησιμοποιούν γραφικά, βίντεο και είναι γραμμένα σε μια γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή. Σας συστήνουμε να ξεκινήσετε από εδώ για τους περισσότερους που είναι καινούριοι στο Byteball.


Ανταλλακτήρια

Μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε bytes χωρίς να βγείτε από το πορτοφόλι με το να συνομιλήσετε με ένα bot συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να κάνετε trading στα ανταλλακτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

Για να αγοράσετε ή να πουλήσετε blackbytes, δείτε ή δημοσιεύστε εντολές στο#trading_blackbyte κανάλι μας στο Slack, έπειτα ανταλλάξτε peer-to-peer με τη χρήση συνδεδεμένων (υπό συνθήκη) πληρωμών.